Agroset

Stat

analizy rynkowe

AGROSET STAT działalnością obejmuje gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych z polskiego rynku agro, na podstawie rzetelnych informacji pozyskiwanych od dealerów, firm działających w branży agrotechnicznej, rolników oraz jednostek rządowych.

AGROSET STAT jest niezależną firmą należącą do grupy AGROSET. W ramach naszej działalności, przy współpracy zespołu ekspertów z różnych dziedzin, cyklicznie i na bieżąco, przygotowujemy dla Państwa raporty oraz niezbędne analizy. Opierają się one na obiektywnych kryteriach, wiedzy i doświadczeniu, stanowiąc wsparcie w codziennej pracy podmiotów z branży agrotechnicznej.

Szczegółowo analizujemy rynek sprzedaży ciągników, przyczep rolniczych, a tym samym skuteczność działów handlowych na podstawie odpowiednio dopasowanych kluczowych wskaźników efektywności.

Na szczególne wyróżnienie zasługują raporty cenowe, bazujące na cenach transakcyjnych, rozbudowane o specyfikacje konkretnych maszyn oraz wycenę poszczególnych wyposażeń opcjonalnych.

Dostęp do raportów i aktualizacji jest możliwy tylko i wyłącznie dla partnerów Grupy AGROSET. 

KONTYNUUJ

Agroset

CRM

system zarządzania

System AGROSET CRM jest zespołem narzędzi z zakresu IT, opracowanych z myślą o przedsiębiorstwach powiązanych z rynkiem agrotechnicznym. Dzięki nowoczesnym, intuicyjnym, rozwiązaniom gwarantuje on efektywność zarządzania relacjami sprzedawca-klient.

System AGROSET CRM służy do zarządzania działem handlowym. Jest on powszechnie znanym programem CRM (Customer Relationship Management - w swobodnym tłumaczeniu – System do Zarządzania Relacjami z Klientem), który automatyzuje i wspomaga procesy sprzedażowe w zakresie szeroko rozumianej obsługi klienta. Przewagą AGROSET CRM jest jego dostosowanie do wymagań działu handlowego sektora agro. System wspomaga pracę w zakresie m.in.: prowadzenia kalendarza, monitorowania postępów pracy z gospodarstwami, przygotowywania ofert i umów, czy też weryfikacji osiągniętych zysków w danym okresie. Jego działanie jest ograniczone do kluczowych narzędzi niezbędnych w codziennej pracy. System wspomaga również kadrę zarządzającą w zakresie monitorowania wydajności działu i jego ustalonych celów.

W AGROSET wiemy, że dostęp do profesjonalnych, dopasowanych narzędzi systemowych dla rolnictwa jest wyzwaniem. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy starannie wybranych ekspertów z branży, z którymi na bieżąco monitorujemy rozwój AGROSET CRM.

KONTYNUUJ

Agroset

EDU

szkolenia

AGROSET EDU to wsparcie firm z branży agro w zakresie szkoleń dla handlowców i kadry zarządzającej oraz szeroko rozumianego doradztwa. Efektywność naszych działań wynika z doświadczenia, dopasowanych metod szkoleniowych oraz znajomości rynku.

AGROSET EDU jest projektem szkoleniowo-doradczym, który, na bazie kilkuletnich praktyk, został stopniowo uzupełniony o rozbudowane formy wsparcia i współpracy z partnerami. Odpowiadając na dynamikę rynku i chcąc zapewnić jak największą efektywność sprzedaży, oferujemy szeroki zakres działań szkoleniowych, wdrożeniowych oraz konsultacyjnych.

Wszystkie elementy AGROSET EDU opieramy na dogłębnej analizie rynku agrotechnicznego. Zarówno warsztaty produktowe, jak i wdrożeniowe prowadzone są przez fachowych trenerów. Od lat AGROSET EDU jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem dla wielu firm z sektora agro. Szkolenia adresowane są do dystrybutorów maszyn, w szczególności do działu handlowego, łącznie z jego kierownictwem oraz do działów posprzedażowych.

Bazujemy na autorskich metodach szkoleniowych popartych najnowszą światową wiedzą, co w połączeniu z doskonałą znajomością rynku oraz doświadczeniem, pozwala nam osiągać maksymalne efekty.

Zapraszamy do współpracy!

KONTYNUUJ